Венера Милоска – една от легендарните древногръцки скулптури

Легализация в Гърция, или: Еляте аврио!