Уникална болница ликвидира страданието с миниинвазивна хирургия