Дверите за Отвъдното се намират в България?

Това, което направиха тези близнаци, потресе България!