Етиопците изкарали Кивота срещу италианците и ги разгромили

Тамплиерите търсели Кивота в разрушения Соломонов храм