Отвори ли Големият андронен колайдер портите на ада?