Откриването на гигантски скелети е пазено в тайна

Живели ли са някога великани на Земята?