Ужас! Извадиха черепа и костите на Георги Парцалев, за да търсят злато?