Ганеша: легендарният езически мъдър индийски бог, който премахва пречките