Гал Сасон за България през 2015-та: Край с лошото!

Гал Сасон създава уникална система за сбъдване на желания

Предсказанията на Гал Сасон за бъдещето