На 11 ноември, като Св. Мина, ще преминем през вечността на настоящето