Красивият див люляк – полезен за ревматизъм, радикулит абсцеси и тумори