Рудолф Щайнер: Великден като подвижен празник

Възкресението е съдбата на човека