Увеличава се броят на регистрираните големи земетресения!

В България също има вулкани? Ето къде се намират!

Великденският остров – загадка на 290 години