Красивата водна лилия – приложение в народната медицина