Внимавай какво си пожелаваш, защото може да се сбъдне!