Джуна с тайна къща в село Ковачевица?

Оръжие-абсолют ни зомбира и подчинява