Вилхелм Брасе: ПРИЗРАЦИТЕ останаха вторачени в мен цял живот!