Кой се е появил първо – яйцето или кокошката?

Вечният въпрос: Съществува ли вечна любов?