Нова мода в лечението – употреба на илачи за животни