Ясновидката Вера лекува с помощта на Пресвета Богородица и Свети Мина

Спомен за Георги П. Стаматов