Статуи на древнобългарски жреци открити на Великденските острови?

На Великденските острови са местили статуите с магия