Живели ли са някога великани на Земята?

Зайци с големина на агънца в Дунавци