Оригинална Киприянова молитва, текст за четене вкъщи против уроки и за разваляне на магии

Всеки четвъртък киприянови молитви в Пловдив против магии и за здраве