СЕНЗАЦИЯ! Човекът имал естествен имунитет срещу бяс