Петър Дънов и великите богомили: Заветът на Божествената любов