Черна магия „гълта“ злато

Чудо! Вижте как река Янтра се озова на Черно море!