Магия за любов със снимка. Черна и бяла магия. Ритуали със свещ, със снимка, др.

Бяла магия за любов – може ли да бъде опасна?

Бяла магия за любов не е по-добра от черната