Спасението ни ще започне само със спазването основния закон за човешко освобождение – покаянието и прошката