Разследване: Бизнесът, наречен рак!

Смъртта покоси съпруга на Катето Евро! Мир на праха му