Какво свързва шумерската астрология с планетата Нибиру?

ЕГИПТЯНИТЕ ОБОЖЕСТВЯВАЛИ ПТИЦИ И ЖИВОТНИ