Петър Дънов: България е прокълната заради зверства срещу богомилите!

Тина Електра: В лицето на Петър Дънов бог дойде в България