БЛАГОРОДНО! Майката на Николета Лозанова изхранва цяло село!