Човешкото биополе – енергийната матрица, която ни заобикаля

РАЗБЕРИ КАК медиум декодира същността на 21.12.2012!