Клубът Билдерберги са разглеждали ядрените и други проблеми на света