Няколко ценни упражнения при възпитанието на малки деца и в предпубертета

Бернард Ливегуд: Фази на детството от 0 до 21 години. Инфографика