Няколко ценни упражнения при възпитанието на малки деца и в предпубертета

Трябва да се спрем на съвременната семейна култура. По времето, когато семейството като социална единица се състоеше от няколко поколения, семейната култура се поддържаше от разпределянето на задачите и задълженията между тези поколения*. Подмладяването се внасяше от женитбите на младите с техния нов поглед върху проблемите на живота. Приемствеността се поемаше от по-възрастното поколение, което беше […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Бернард Ливегуд: Фази на детството от 0 до 21 години. Инфографика

Представяме ви една хубава инфографика по теорията на Бернард Ливегуд, описана в книгата му „Фази на детството“. Авторът е един от класиците на метода „Работа с биографията“. Той разглежда в труда си как паралелно се развиват тялото, душата и духът на човека от раждането до 21-вата му година, когато условно се приема, че е краят […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!