Човешката цивилизация тръгва от българските земи. Раят е бил при нас?