Легендата за Баба Вида

Иманяри откриха таен тунел към „Баба Вида“!?

Легендата за Вида, Кула и Гъмза ще привлича туристи, за да разкрият мистерията им