Открита е интересна археологическа находка в Бразилия