Homo floresiensis – загадка за съвременната антропология

Потресаващо откритие преобръща цялата световна история!