Обръщащото към вяра неверие сега е белег на новото време