Непозната древна технология за нанасяне на злато и метали изумява учените