Загадъчната адерматоглифия

Мутация: хора без пръстови отпечатъци