Загадъчната адерматоглифия или липсата на пръстови отпечатъци

Мутация: хора без пръстови отпечатъци