Всички версии за Атлантида на едно! В България ли е била?

Какви сведения за Атлантида получаваме от древните автори и философи? Има ли общо с България и българите? Легенда и история. Какво казва Платон. Филмът „Изгубеният град на Атлантида“ Местоположение.

Още в статията: Ω Пазените и до днес тайни. Ω Пръстенът от Атлантида и неговото лечебно действие. Ω Книги и какво можем да научим от тях? Ω Филми и сериали за Атлантида Ω Изплувалата Атлантида. Ω Антигравитационна техника Ω Жак-Ив Кусто. Ω Още версии. Ω Атлантида – изгубеният рай на човечеството. Ω Атлантида в България?

Легендата за Атлантида вълнува човечеството от хилядолетия, като за нея са изписани повече от шест хиляди тома.

Съществувала ли е наистина тази загадъчна цивилизация? Ако е така – кога и къде?

Атлантида е пъзел за всички – геолози, геофизици, сеизмолози, океанографи, както и за историци, археолози, и онези, които изучават древни култури.

За тяхно съжаление, няма надежда да бъдат намери в дълбините на океана златната статуя на богинята, храмyt на Посейдон, или нещо подобно, тъй като ерозионните процеси, седиментацияте и другите естествени процеси безмилостно са унищожили следите на древните цивилизации.

Но косвени доказателства за съществуването им все още могат да бъдат открити.

Вижте и ТОВА: Какво казва Платон за Атлантида и може ли да я бъркаме с Хиперборея? А също така ще се спрем на въпроса и по-долу в този материал.

Въпреки, че за изгубената цивилизация се говори от хилядолетия, истината е, че хората знаят твърде малко факти за нея. Тяхното вярване се ограничава до знанието, че преди няколко хиляди години е съществувало царство на древна цивилизация, което се е простирало над почти цялото земно кълбо.

Което царство е изчезнало вследствие на катастрофално природно бедствие, но представители на цивилизацията, макар и малко на брой, са успели да оцелеят и към днешна дата са пръснати из целия свят, но предпочитат да крият истината за произхода си.

Каква е истината за съществуването на Атлантида, кои са най-пазените й тайни, къде действително се е намирал изгубеният континент?

Съдържание:

Отговорите на всички тези въпроси и още много информация, ще откриете в тази тема на chudesa.net.

Какви сведения за Атлантида получаваме от древните автори и философи?

Както вече споменахме, още древните автори и философи са се интересували от Атлантида и от мистериозната й съдба.

Сред най-старите сведения за изчезналата цивилизация са диалозите на Платон „Тимей“ и „Критий“. Те са написани около 360 г. пр.н.е. В тях той пише, че е научил историята от своя прадядо Критий, който на десетгодишна възраст я чул от дядо си, също Критий, който по това време бил на деветдесет години.

Какви сведения за Атлантида получаваме от древните автори и философи?

Така е изглеждала Атлантида според Платон

Той, от своя страна, я научил от големия приятел и роднина на баща си Дропида – Солон, известен като „първия от седемте мъдреци“. Както самият Солон казва, той чул историята лично от египетските жреци от храма на богинята Нейт в Саис, които от незапомнени времена съхраняват записи на всички събития, случили се на земята и се вярва, че те знаят всичко за Атлантида.

Критий-младши разкрил, че е прочел записите на дядо си, в които си личало, че той е бил дълбоко развълнуван от тази история, и това е причината да я запомни така добре. Разбира се, напълно е възможно да има допуснати грешки и неточности в някои събития и цифри. Това се дължи на факта, че Солон е записал историята направо от египетските си източници, затова е възможно да е направил някои грешки, тъй като не знае перфектно египетския език.

И накрая Платон може и да добавил към описанието на Атлантида и съдбата й някои промени за собствените си цели, като например за насърчаване на политическите възгледи на хората, живели по онова време.

Херодот
атлантида българия българи херодот

Херодот

Херодот е друг от древните автори, който силно се е вълнувал от мистерията Атлантида. Около 460 година преди н.е. той пише в една от книгите си за атланти, живеещи в Северна Африка: „Точно до соленото езеро има планина, наречена Атлас. Нейният връх е толкова висок и винаги е обвит в мъгла – лято и зима. Това е причината никога да не се вижда. Местните хора казват, че този връх опира в небето. От него жителите му са получили названието си – наречени били атланти. За тях се е вярвало, че не се хранят и никога не спят.“.

Чешкият учен Зденек Кукал вярва, че Платон може да е взаимствал името „атланти“ от Херодот.

Теопомп

В една от творбите си – „Исторически колебания“, Елиан се позовава на гръцкия философ Теопомп, който е живял през IV век преди н.е. Теопомп описва разговор между фригийския цар Мидас и полубога Силенъс, в който Силенъс му казва следното: „Европа, Азия и Африка са острови, заобиколени от всички страни от океана. Отвъд този свят има един остров с много хора и градове.

Говори се, че десетмилионна войска от него искала да нахлуе в нашите земи като премине океана. Те достигнали земята на хиперборейците, които се считали за най-щастливите хора на земята. Но когато нашествениците видели как живеят хиперборейците, те се почувствали толкова нещастни, че се отказали от всички свои агресивни намерения и се върнали обратно по домовете си.“.

атлантида българия българи теопомп

Теопомп

Много атлантолози, в това число и известният Н. Ф. Жиров, считат тази история за непряко потвърждение на мнението на Платон.

Но много изследователи на древната литература твърдят, че Теопомп е по-известен като автор на фантастични истории, а не като учен. И затова не може да се вярва на 100% на написаното от него.

Елиан

През II век преди новата ера писателят Елиан пише в своята книга „История Натуралис“ как са се обличали владетелите на Атлантида. Целта му обаче е по-скоро да подчертае своя собствен произход, който, по неговите думи, е свързан директно с бога на моретата и океаните Посейдон.

Марцел
атлантида българия българи платон

Платон

Представител на Неоплатонизма. В коментарите към „Тимей“ Марцел (I век пр.н.е.) пише, че във „външния свят“ имало седем острова, посветени на Персефона. След което той им дава подробно описание, подобно на описанието на Платон. Което навежда на мисълта, че и Марцел говори за Атлантида, макар да не споменава името на острова нито веднъж.

Крантор

Около 260 г. пр.н.е. Египет бил посетен от Крантор, който също видял в храма на богинята Нейт в Саис колона с йероглифи, които разказват историята на Атлантида. Според някои историци най-вероятно става въпрос за Крантор от Сола. Въпреки това, доста атлантолози смятат, че и Марцел, и Крантор не са съществували в действителност, а са измислени, за да бъдат подкрепени твърденията на Платон.

Диодор от Сицилия
Пазените и до днес тайни на Атлантида

Разгадайте пазените и до днес тайни на Атлантида

Диодор от Сицилия е римски историк, който е живял през I век пр.н.е. В трета и пета част от книгите от поредицата му „Библиотека История“ той пише за амазонките и тяхната атаката срещу Атлантида. Той също пише, че Атлантида е разположена в близост до Атласките планини в Северна Африка. Възможно е обаче той да е използвал писанията на Херодот като основа на собствените си творби.

Плиний Стари

Той също смята, че атлантите са населявали Северна Африка и са притежавали чудодейни способности. Плиний Стари вярвал, че жителите на Атлантида не са познавали човешките обичаи, не са използвали имена и не са сънували нощем. Възможно е информацията му отново да се базира на писанията на Херодот.

Аристотел Стагирит
следатлантски културни епохи Рудолф Щайнер

Схема по Рудолф Щайнер за следатлантските културни епохи.

И накрая, какво мисли за Атлантида ученикът на Платон, великият философ Аристотел? Той казва, че Платон използва описанието на Атлантида като предтекст, за да представи своите политически възгледи по проблема за идеалната държава.

Аристотел добавя, че „човекът, който е измислил Атлантида, е този, който е изпратил континента на морското дъно.“ Това е доста сериозно твърдение, но все пак кой е познавал Платон по-добре от неговия ученик? Позицията на Аристотел е трябвало да сложи край на всички спорове, но това не е толкова лесно, колкото изглежда.

Това се дължи на факта, че поддръжници на съществуването на Атлантида изтъкват някои доста разумни аргументи в подкрепа на становището им:

1. Аристотел е бил много по-млад от Платон.

2. Той е бил негов ученик, но е имал доста по-различни от неговите политически възгледи. И затова е имал полза да обори именно твърдението му за Атлантида.

Платон е роден в Атина, Гърция, докато Аристотел е роден в Стагира, тогава принадлежащ към Македония. Разногласията им са започнали още от това.

Легенди за потопа

Те се срещат в почти всички религии и цивилизации, с изключение на народите, населявали Египет, Австралия и Северна Евразия. Общото между всички тези митове е, че боговете (или Бог) изпратили природни бедствия да унищожат земята като по този начин накажат хората за греховете им.

Бедствията са различни в различните религии – потоп, потопил цялата земя под вода, адски огън, пропадане на небето, напукване на земята и т.н. И всички хора загинали с изключение на двама, които боговете (Бог) предупредили за бедствието, тъй като са водили примерен живот.

Легенди за пристигането на атлантите на Изток (Новия свят)

Според някои предания на народите, живели в Северна и Южна Америка, атлантите са се преселили на Изток след катаклизмите, сполетели земята. И са се установили на остров, останал непокътнат от бедствията. Към днешна дата те все още го обитават, но предпочитат да останат скрити от очите на обикновените простосмъртни.

Легенди за космически катастрофи

Според друга легенда за Атлантида, от небето паднал камък с небесен произход, след което започнал пожар (потоп или някакво друго бедствие – различните източници твърдят различни неща). После всичко свършило така внезапно, както и започнало, и хората се появили по света. Според атлантолозите именно в тези легенди се коренят доказателствата за съществуването на Атлантида.

Като те доказват доста разпространеното мнение, че хората произлизат от древните атланти.

Много изследователи на изчезналата цивилизация са убедени, че древните митове всъщност крият разковничето към загадката, наречена Атлантида.

Сходството на култури от двете страни на Атлантическия океан

Изумителното сходство на културите на народите, населявали двете страни на Атлантическия океан, които на практика никога не са се срещали, също е доказателство за съществуването на Атлантида, убедени са атлантолозите.

Те изтъкват огромната прилика между Египетските пирамиди и пирамидите, построени в Мексико. И двете цивилизации са били много напред в астрономията, почитали са слънцето, мумифицирали са мъртъвците си и са имали ясно обособена свещеническа каста.

Това, според атлантолозите, е доказателство, че древните египтяни, ацтеките, маите и инките са били ученици на атлантите. Като някои от боговете им са пристигнали директно от Атлантида – Озирис в Египет и Кетцалкоатъл в Мексико.

Пазените и до днес тайни на Атлантида

За да разкрием в детайли тайните на Атлантида, първо трябва да отговорим на някои съществени въпроси.

Първо, дали наистина е съществувала Атлантида или тя е измислица на Платон? Второ, каква е била големината на този остров и какви са били неговите граници?

На трето място е нужно да разберем къде се е намирал островът и защо е бил наречен Атлантида? Въпросът за произхода на името е един от ключовите за разгадаване на тайните на цивилизацията. В допълнение, трябва да отговорим на въпроса защо Атлантида е била унищожена и защо тайната на това унищожение все още е такава мистерия?

Със сигурност загиването на цивилизацията е едно от най-трагичните събития в историята на света.

Въпросът, повдигнат от Платон къде е потънала Атлантида измъчва поколения изследователи, без значение дали са чели трудовете на философа  или не.

През последния век твърде често, почти всяка година, журналистите правят сензационни изявления за Атлантида, като според твърденията на различните специалисти, тя се е намирала на едва ли не всички континенти и в почти всички морета и океани.

И това дотолкова е уморило читателите, че някои от тях дори са спрели да обръщат внимание на статиите, които се пишат по темата, дори и те да почиват на проверени и достоверни факти.

Знае се със сигурност, че този остров е превишавал по своята големина Либия и Азия взети заедно. Именно големината е дала основание на изследователите да нарекат Атлантида континент.

В своята книга „Мистерията на унищожаването на Атлантида“ Тирений пише, че Солон, който записал историята на унищожението на Атлантида, посетил египетския град Саис, около 611 г. пр.н.е. И саиските свещеници му казали, че 9000 години преди тази дата е имало ужасен катаклизъм, който потопил огромен остров, който надхвърля по размер „Либия и Азия“ (т.е. Северна Африка и полуостров Мала Азия) взети заедно.

Ако трябва да вярваме на Платон и неговите изчисления за местоположението на Атлантида, е лесно да се стигне до заключението, че от този потънал огромен остров, както е описано от него, сега са останали няколко групи острови: Кабо Верде, Канарските острови, Мадейра, Азорските острови. Тъй като учените са убедени, че тези острови действително са съществували в огромен архипелаг, то не е изключено този архипелаг да е носел името Атлантида.

И това е една многото теории, опитващи се да определят местоположението на Атлантида, която, според Платон, е на път „към противоположния континент“ (т.е. към американския континент). Според някои древни автори Атлантида е наименованието на днешните Канарски острови.

Като доказателство за тази информация, се съобщава, че Христофор Колумб, при всичките си четири експедиции, е търсил не друго, а изгубената империя на атлантите. По-късно някои от картите, използвани от него, са били заловени от турците по време на битка, и са станали трофеи на Пири Реис.

За съжаление към днешна дата тези карти са изчезнали, но пък се знае със сигурност, че и четирите експедиции на Колумб са започвали от Канарските острови.

Но това далеч не е всичко. Ще ви разкрием и друга тайна на Христофор Колумб. В третата и четвъртата си експедиция той е използвал течения, които отвели кораба му директно към американския континент.

Пазените и до днес тайни на Атлантида

Какви тайни крие Атлантида?

За тайната на тези течения не би могъл да знае никой от съвременниците на мореплавателя, което навежда на мисълта, че той е бил посветен в нея от тайни източници, които са дошли при него заедно с карти на една изчезнала цивилизация. И са го посветили в тайната на морските и океанските течения, известна само на древните мореплаватели. Като по този начин Колумб лесно е могъл да направи пътуване между Стария и Новия свят и обратно.

Въпреки това любопитно разкритие, в наши дни на океанските течения се отделя малко внимание, тъй като модерните кораби притежават навигация, което прави мистерията на тези течения без особено значение.

В същото време, древните карти абсолютно недвусмислено доказват, че космическата катастрофа до 1528 г. пр.н.е. е прекъснала връзките между Стария и Новия свят, които до тогава са били едно цяло.

Това дава възможност да се обяснят всички тайни на древния свят, свързани с изненадващата прилика на древните култури на Стария и Новия свят, развитието на които до средата на второто хилядолетие пр.н.е. е много сходно, както вече споменахме в предходната точка.

И само благодарение на Христофор Колумб връзката между двата свята е била възстановена отново. Картите, останали от мореплавателя и два цитата от диалозите на Платон ни дават възможност да определим до известна степен местоположението на остров Атлантида.

„Посейдон получил остров Атлантида в наследство и го населил с децата си, заченати от смъртни жени. На еднакво разстояние от бреговете на острова, в самия му център, е имало поляна, ако се вярва на легендата, по-красива от всички други в света и много плодородна. И в самия център на тази равнина имало гора“, се казва в диалозите на Платон.

Благодарение на данните, посочени от Платон, можем да определим границите на острова на Атлантида.

Видно е, че в свидетелството на философа, метрополията на Атлантида е разположена в средата на острова.

Това условие е изпълнено само на Канарските острови, които се намират точно по средата между град Гадир и островите Кабо Верде. Напомняме , че някога цялата империя на Атлантида е включвала и Кабо Верде, и Канарските острови, а също и Мадейра и Азорските острови, които заедно са формирали гигантски архипелаг, принадлежащ към Атлантида.

Разбира се, това е просто работна хипотеза, тъй като съвременните изследователи на Атлантида не могат да достигнат до единодушие по отношение на границите на континента. Много от тях не са запознати с трудовете на Платон и имат собствени виждания за големината и границите на изгубения остров.

Което пък задълбочава още повече мистерията с местоположението му.

Странната история на пръстена от Атлантида и неговото лечебно действие

Пръстенът от Атлантида до ден днешен си остава най-силното познато средство за защита от негативни влияния. Известен с лечебните си и мистични свойства, той пази притежателя си от зли сили и му помага да развие шестото си чувство.

Историята му е повече от любопитна, но заедно с нея се носи и легенда за проклятие, свързано с пръстена.

Кога започва всичко?

Самата схема на пръстена от Атлантида е изработена след внушение от самите духове на Атлантида на каменоделец, живял по времето на фараон Аменхотеп. Това се е случило преди четири хиляди години.
Каменоделецът предоставил цялата получена информация на върховния жрец, в чиято гробница е бил открит първообраза на пръстена. По този начин и ние сме в състояние да видим как точно е изглеждал той.

Конструкцията му е уникална – благодарение на комбинацията от малки пирамидки и триъгълници създава мощен щит срещу злите сили.

Пръстенът е бил открит през 1860 година по време на строеж на язовир в Долината на царете в Египет. Той се явява и едно от основните доказателства на съществуването на Атлантида.

Съществува легенда, че след откриването си пръстенът попаднал в Хауърд Картър, един от най-известните египтолози от началото на миналия век. Той е единственият оцелял от смъртоносната експедиция, разкрила и отворила гробницата на фараон Анкх пфу Амон през 1922 година.

Това е сред най-значимите археологически открития на всички времена – над един тон чисто злато, бижута и вещи от скъпоценни камъни и самата мумия на фараона посрещнали изследователите.

Скоро след откритието обаче по мистериозен начин умират абсолютно всички както от експедицията, така и още 18 човека, станали свидетели на отварянето на гробницата. В това число лорд Карнървън – съдружник на Картър, полковник Хърбърт Оби, както и секретарят на Картър.

Хауърд Картър е единственият оцелял, въпреки, че той взема дейно участие в разкопките, разглежда всички съкровища и първи зърва мумията на фараона. На всички въпроси как е успял да избегне проклятието, то отговарял по един и същ начин, със загадъчното признание, че има мощен амулет, който го пази.

Смята се, че Картър е имал предвид именно пръстена от Атлантида. Който е бил открит през 1940 година в личните му вещи.

Кои са най-интересните книги, свързани с Атлантида и какво можем да научим от тях?

Интересът, който съдбата на Атлантида буди у хората, логично доведе и до появата на куп книги, свързани с изгубения континент. Сред заглавията, които си заслужава да бъдат задължително прочетени, са следните:

 • „Изгубената империя Атлантида“ на Гавин Менсес. Историк по професия, Менсес е първият, който представя с подробности истината за славата и залеза на цивилизацията.

За да напише книгата си, авторът проучва доказателства от целия свят, в това число геоложки открития, находки от потънали кораби, археологически и ДНК открития. На база всичко това, Менсес прави изумително откритие, а именно – Атлантида не просто е съществувала, но дори е била центърът на минойската цивилизация, която е била изключително развита за времето си.

Кои са най-интересните книги, свързани с Атлантида и какво можем да научим от тях?

Кои книги за Атлантида да изберем?

В тази книга авторът й рисува ярък портрет на изгубената цивилизация като споделя и откритията за нея, до които е стигнал, а именно – къде се намира Атлантида днес, какво и кога я е унищожило, на какъв език са говорели местните.

 • „Атлантида – светът преди Потопа“ на Игнейшън Донъли

Идеята на творбата е да докаже твърдението на Платон, а именно – че Атлантида се е намирала в Атлантическия океан, точно срещу устието на Средиземно море. Донъли се опира на реални факти, за да докаже, че Атлантида е мястото, където човешката цивилизация се е развила за първи път, а описанието на Платон не е измислица.

 • „2012 Атлантида и маите“ на Франк Джоузеф – книгата разглежда предсказанията на маите и по какъв начин те са свързани с Атлантида.
 • Поредицата „Воините на Посейдон“ на Алиса Дей – измислена история за времето, преди потопът да потопи Атлантида. Авторката признава, че се е опирала на истински факти за изгубения остров при писането на книгите си от поредицата.

А кои са най-важните филми и сериали за Атлантида, които трябва да гледаме?

Темата за Атлантида е вдъхновила не само автори на книги, но и продуценти и сценаристи, които са заснели не един или два филма по темата. Някои от тях са изцяло документални, други са използвали само идеята за Атлантида, за да разгърнат действието си на континента. Кои са заглавията, които не бива да пропускаме?

 • „Атлантида – краят на света и раждането на легендата“ – филмът от 2011 година разказва за бедствието, унищожило Атлантида. Лентата е документална, а в създаването й са взели участие експерти по история и археология, за да бъде пресъздадена максимално достоверно епохата на минойската цивилизация.
 • „Атлантис“ – един от най-успешните сериали по темата. Той не претендира да е документален като използва единствено митичния град Атлантида като място, където се развива действието в него. В него живеят всякакви непознати същества, богини, влечуги и гиганти.
 • „Атлантида – изгубената империя“ е друг филм, който заслужава внимание. Въпреки, че е анимационен, той е насочен към зрялата аудитория и разказва за Майло Тач – картограф, който вярва, че митичният град Атлантис действително е съществувал и не е плод на нечие въображение.

В дневника на дядо си Майло открива координатите на града и тръгва на пътешествие, за да открие повече за него.

 • „Вярно ли е? – Атлантида“ – говорейки за документални филми, няма как да пропуснем и National Geographic и специалния филм, който от телевизията заснеха за потъналия град.

Лемурия и Атлантида.

Лемурия и Атлантида имат много общо помежду си, макар да са две съвсем различни цивилизации, живели по различно време и на различни места.

Подобно на Атлантида, Лемурия е другия древен континент, който предизвиква любопитството на хората. И той е изчезнал след редица природни катаклизми, които са го потопили, според изследователите – на дъното на Индийския океан.

Лемурия и Атлантида

Между Лемурия и Атлантида има много общи неща

Като заедно с него потънали и жителите му, които са били изключително напредничави и развити като цивилизация.

Самите лемурийци са известни още като Третата раса и са част от митовете и легендите на много народи. Те са били много високи и силни физически като някои дори са стигали височина от по няколко метра.

Цивилизацията им е предшествала цивилизацията на Атлантида, а представителите й са владеели изключителни техники като левитация, движение във времето и пространството, ясновидство.

Фенове на конспиративните теории смятат, че не всички лемурийци са загинали вследствие на бедствието и част от тях са успели да съхранят телата си в летаргичен сън.

Тези тела са съхранени и до днес в мистериозни пещери, намиращи се в Индия и Тибет, достъп до които имат само избрани.

Изплувалата Атлантида.

Преди няколко години изследователите гръмнаха с новината, че са открили Атлантида. Повод за това стана снимка от Космоса, заснела края на пустинята Сахара в Африка. На кадъра ясно се виждат гигантски пръстени, разположени на територията на Мавритания.

Които пръстени са с диаметър от около 50 километра. Мистериозната структура е наречена Окото на Сахара, а дори експертите от НАСА не са в състояние да обяснят произхода й.

Поради тази причина атлантолозите са убедени, че става въпрос за потъналия остров, тъй като Окото на Сахара напълно съответства на описанието, оставено ни още от Платон.

Според който изчезналият остров е представлявал структура от пет концентрични пръстена – три, от които пълни с вода, и два – земни.

Освен това идеята, че Атлантида се е намирала на територията на днешна Африка, изобщо не е нелогична. Историческите сведения показват, че някога в Северна Африка е процъфтявала високоразвита цивилизация.

Чиито следи се откриват в доста африкански племена, като например таурегите.

Такова е мнението на експертите Борис Богаевски и Борхарт.

На Атлантида разполагали с антигравитационна техника?

Както вече споменахме, атлантите са били изключително развити по отношение на способностите и технологиите си. Това дава основание на много любители на конспирациите да смятат, че голяма част от тях са успели да се спасят от природния катаклизъм и да оцелеят след погубването на Атлантида.

Атлантида е разполагала с антигравитационна техника?

Разполагала ли е Атлантида с антигравитационна техника?

Те се пръснали по земята след бедствието, смесвайки се с различни народи, на които предали част от знанията си.

Сред най-забележителните им достижения била антигравитационната техника, благодарение на която са построени всички монументални паметници на културата по цял свят, познати ни и до днес.

Сред тях са храмовете в Камбоджа, огромните статуи на Великденските острови и Египетските пирамиди. За самите пирамиди е правено щателно проучване, ръководено от Уилям Хенри, който се отправил на експедиция с 35 човека до Египет.

Изследванията му са доказали категорично, че с технологията от онова време е било невъзможно да се построят величествените пирамиди. Обяснението му е, че атлантите са използвали антигравитационната си техника, за да направят огромните скални блокове достатъчно леки, за да бъдат пренасяни и местени от обикновените хора.

Приносът на Жак-Ив Кусто

През 1976 г. известният френски учен и акванавт Жак-Ив Кусто се гмуркал в долната част на Егейско море, близо до остров Крит, когато открил останки от древна минойска цивилизация. Според неговите изчисления, тя е потънала по време на опустошителното изригване на вулкана Санторини – бедствие, което се случило през 1450 г. преди Христа. Допреди това откритие, Кусто винаги смятал Атланида за красива приказка, сътворена от Платон.

Откритието му отново върна на дневен ред хипотезите за случилото се с Атлантида. И отново повдигна въпросът съществувала ли е наистина тази митична страна?

Самият той споделя, че останките, открити от него, категорично свидетелстват за доста напреднало градоустройство.

Още версии. Къде се е намирала Атлантида?

Много хора продължават да търсят Атлантида навсякъде по света. В допълнение към търсенето в Атлантическия океан, различни хипотези пращат потъналия континент в много различни места по целия свят: в Черно море (по-подробно за Атлантида в България ще пишем в следващата точка), в Средиземноморието, дори в Каспийско море, Антарктида, Андите и Бразилия.

Но нито едно от откритите места не съответства на описанието на Платон. В диалозите си той пише, че тя най-вероятно Атлантида се е намирала в Атлантическия океан, като според съвременните изследователи става въпрос за място в близост до Гибралтар.

още версии. Къде се е намирала Атлантида?

Вижте още версии за местоположението на Атлантида

Всеобщото мнение е, че този прекрасен остров е потънал дълбоко в океана в рамките на само едно денонощие вследствие на огромното природно бедствие.

Но Аристотел, който е гръцки философ и ученик на Платон, е категорично против становището на учителя си, както вече споменахме в предишна точка. И по тази тема влиза в спор с него. Именно Атлантида е причината Аристотел да изрече думите си, стигнали до нас и днес: „Платон ми е приятел, но истината ми е по-скъпа.“

Аристотел смята, че Атлантида е просто измислица на учителя му.

Сред популярните теории за местонахождението на Атлантида е и тази на Едгар Кейси, известен като „спящият пророк“. Той не криел интереса си към изгубената цивилизация и често говорел за нея и за хората, които я населявали.

Той често имал видения за потъналия континент, в които му се разкривало, че той се намира точно там, където бил поставен от Платон – между Средиземно море и Мексиканския залив. И дори предрекъл, че в края на 60-те години на миналия век западната част на острова ще изплува от морето, в близост до Бахамите.

Когато дошъл моментът, куп ентусиасти се събрали на мястото, като експертите дори се гмуркали, за да изследват посоченото от Кейси местоположение на Атлантида.

Но нищо не било открито.

Освен на острова, Кейси дава подробно описания и на самите атланти. Първоначално те били нематериални същества, като духовете, и едва по-късно еволюирали и се сдобили с човешки тела.

Гражданска война разбила иначе сплотеното им общество, а серия природни бедствия, в съчетание със злоупотреба с напредничавите им технологии, изпратили Атлантида на дъното на океана.

Според друга теория, голяма част от атлантите са оцелели след бедствието и са създали своя собствена колония в Планината Шаста, която се намира на границата между щатите Орегон и Калифорния.

Още ТУК: За скритите тайни на Атлантида според учението на Едгар Кейси!

Атлантида – изгубеният рай на човечеството.

Атлантида неслучайно е наречена „изгубеният рай на човечеството“. Легендата за тази митична цивилизация, достигнала небивали висоти в развитието си, вълнува умовете на хората и ги кара да мечтаят за технологиите, открити от атлантите.

Мнозина съвременници вярват, че именно знанията от Атлантида ще помогнат на света да се превърне в едно по-добро място за живеене, ще премахнат неравенството между хората и ще донесат мир на цялата планета.

Това е една от причините утопистите да продължават да търсят потъналия континент. Изследователите и археолозите го правят със съвсем друга, чисто научна цел.

Смята се, че именно в Атлантида се крие загадката на построяването на великите монументи на древните цивилизации в Египет, Месопотамия, Гърция, Индия, Китай.

Учените са убедени, всички тези народи са имали досег с атлантите, доказателство за което са и календарите им, които са изумително сходни.

Атлантида в България?

Сред множеството теории за местоположението на Атлантида, няма как да пропуснем една, която ни касае най-пряко. Тъй като според нея Атлантида се е намирала не къде да е, а на територията на днешна България.

Факт е, че голяма част от българите не осъзнават на каква свещена земя живеем и какви мистерии крие миналото на нашата територия

Невероятното сензационно твърдение, че древната Атлантида се е намирала в България, предизвика разбунване на духовете на учени и историци у нас.

Твърдението, че именно у нас се е зародила, процъфтяла и изчезнала древната цивилизация, е на Стамен Стаменов, експерт по паранормални явления.

Атлантида в България

В България ли се е намирала Атлантида?

В студиото на Нова ТВ Стаменов потвърди, че древната Атлантида се е намирала на територията на Етрополе, където е имало светилище, което е било наситено с много силна енергия.

Той допълни, че нашата планета Земя е пълна с места, които са обитавани от представители на извънземни цивилизации, и които имат афинитет към духовните богатства на земните жители.

Самият Стаменов е дипломиран физик и експерт по парапсихология и паранормални явления. У нас той е признат като специалист по уфология.

Завършил е авиационно въоръжение и ракетна техника в Долна Митрополия, във Висшето военновъздушно училище, както и е дипломиран в специалността „Автоматика и телемеханика“ към Техническия университет в София.

Още в далечната 1986 г. Стаменов осъществява контакт с първите екстрасенси, с които създава организация, в която се изучава съществуването на извънземни в цялото космическо пространство и тук, на Земята.

По-късно той става председател и на Международната асоциация на феномените.

Покрай дейността си, той се интересува живо от съдбата на мистериозния остров. Както и на неговите обитатели. Според него Черно море и България са положили началото на древната цивилизация.

Основа за убеждението му са древните писания на античния географ Страбон и на Гай Юлий Солин, които разказват за титанична битка на атланти, част от разразилата се гражданска война, предшествала потопа.

Която битка се е случила именно в България.

Освен това в подкрепа на думите на Стаменов атлантолозите у нас изтъкват и предсказание на Ванга, в която тя казва, че ще дойде време, в което целият свят ще разбере, че именно България е люлка на световната цивилизация.

А както всички знаем, предсказанията на пророчицата се славят именно със своята точност.

Въпреки това много хора не вземат на сериозно думите на Стаменов за Атлантида в България. Тъй като намират подобни твърдения за налудничави, граничещи с пълно безумие.

Критиците изтъкват, че преди време Стаменов е твърдял, че е запознат с предишния живот на Бойко Борисов, който е висш дух. И в предишното си съществуване е бил самурай.

„Това не са много сериозни твърдения“, коментират заинтересуваните от мистерията Атлантида.

Експертът не обръща особено внимание на критиците си и продължава да поддържа тезата си, че нашата планета Земя открай време е притегателен център за извънземните цивилизации, които се интересуват от духовните богатства на земляните.

И поради тази причина те редовно ни навестяват като се установяват на определени места като усърдно крият произхода си.

И атлантите са точно едни от тях.

Всички версии за Атлантида на едно! В България ли е била?
4.3 (85.45%) 22 votes

Enjoyed this post? Share it!

 

31 коментара по “Всички версии за Атлантида на едно! В България ли е била?

 1. Но на земята й живеят жестоки и свирепи хора!

 2. Тази върховна глупост е негова

  "Бойко Борисов е бил самурай в един от предишните си животи. Знае каква отговорност е поел и наистина се бори. И Цветанов също, и той е висш дух. У нас пагубният фактор е в съдебната система и в кланово-мафиотските структури, които са опасали всички йерархии на обществото.
  Само президентът Барак Обама е светла фигура, за съжаление. Много малко от американския елит са представители на светлите сили. Не знам как Обама ще пробие!"

  – от тук насетне сами си правете изводите наред ли е с главата и доколко изобщо може да се вярва на цялата статия!

 3. всъщност атлантида е била в македония. и сега е пак там

 4. Не зная, къде е била изчезналата Атлантида,но знам,че най-старото злато на Земята е открито на наши територии!

 5. Той допълни, че нашата планета Земя е пълна с места, които са обитавани от представители на извънземни цивилизации, и които имат афинитет към духовните богатства на земните жители….

 6. Kогато коментираме НЕЩО , не е лошо преди това да се информираме.Ако тръгнем от там от където трябва, т.е.от възможно най- далечното време от общата човешка история и проследим развитието , промените, които това развитие задължително извършва трябва да признаем, че днешния ни ден е следствие от удачите или неудачите на това развитие.Всяка цивилизация преминава през детски, зрял и упадъчен етап.Искате ли примери или сами ще си ги откриете дори и за последните ни години?Проблема е дали си прави анализ и изводи от изминалите дни…или само прахосваме енергия на Природата…

 7. Това не значи, че вие сте наследници на Атлантите, българските колобри жреци са имали изключителни знания

 8. Атлантида не е на наша територия, вече са намерени част от нея в океана под водата на няколко места далеч от България.Това, че Стамен Стаменов твърди разни измислици, които по принцип са трудно доказуеми е друг въпрос. Не е нито първия нито последния у нас твърдящ, че „има връзка с извън земни“ и т.н… Стамен е силно стресиран, с нервни тикове и много преуморен психически. Просто не е същия човек от преди 10-15г! Време е да си вземе малко почивка извън големите градове сред природата на чист въздух.

 9. Уникални сме , македонците са учат от нас !…

 10. Уникални сме , македонците са учат от нас !…

 11. Бойко Борисов е бил "Ташунко " , а Цветанов – " Токайто" , защото в предишните си животи са били от рода на "Винету" !…

 12. Да бе , аз лично съм ги виждал да дълбаят дупка в Царичино , за да си извадят извънземния кораб на бял свят !…

 13. Вярно е , не виждаш ли как потъваме днес на забавен кадър ?!.. Това е резонансът на историята ни по тези земи !…

 14. Те на Марс са направили копие от Атлантида , в случай , че някой им я открадне ( българите , демек ) !…

 15. Днес е друго : … Щом няма държава и … народът изчезва !…

 16. То е изработено в древна Сирия , по мотиви от древногръцката митология … Не се знае , дали е било докарано от търговци , или е било откраднато по някакъв начин !…

 17. Тоя човек…. Господи България на истина е еенергиен черен дроб но явно го е прочел няколко езотерични книги. Но въпреки това изглежда ми че си възразява че е коректна в акашическата информация на вселената със един камък това е шарлатанство вече

 18. не бързайте да приемате казаното за глупост,защото в едно от предсказанията
  си ванга казва,че ще дойде време,когато света ще разбере,че България е люлка
  на световната цивилизация ,а тя не грешеше…

 19. Не обръщам внимание на нападките на скептиците и на непросветените и отричащи всичко, но те са носители на слаба енергия и в тях не тече българската сила и енергия. Те също така не носят българския ген, затова отричат силата и райския кът в който се намира България. Това, че Атлантида се е намирала та територията на нашата земя има и други теории и изследвания. Преди няколко години имаше експедиция по крайбрежието Черно море и тя също представи филм с доста информация, която сочи, че Атлантида е възможно та е на територията България. Доколкото за Македония тя си е българска и затова също може да има и там обекти, които да носят такава информация.

 20. "Сифона на планетата земя", вече всичко ми е ясно за положението сега. Българите сме хранителните отпадъци в сифона.

 21. Написаното в тази статия е несериозно! Не почива на никакви истински факти, пък и на ясновидски също. Всичко е съшито с бял конец, дори чисто логически.

 22. Здравейте. Според мен ние Българите сме потомци на Тома Неверни. От там идва и недоверието ни към всичко ново и още повече ако го е казал Българин.

 23. Стигнах до тук с четенето и прочитайки това ГЛУПАВО сравнение спрях да чета…………….. :Знае се със сигурност, че този остров е превишавал по своята големина Либия и Азия взети заедно………..

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *