Сценарият на човечеството ще е крайно непредвидим и дори фатален!?