Шийно – раменният радикулит се провокира от ангина и грип