Аритмиите и екстрасистолите обикновено са безопасни