Психиката ни се захранва, както от добрите пожелания, така и от проклятията