Желязодефицитната анемия се издава от умора и отпадналост