СИНДРОМЪТ „БЪРНАУТ” – ИЛИ КОГАТО ДОСТИГНЕМ ПРЕДЕЛА НА СИЛИТЕ СИ