ЖЕНСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО – ВСЕОТДАЙНОСТ ИЛИ ЛИЦЕМЕРИЕ?